Nieuwsbrief 2010

Wapenveld Conferentie succes

Het dorp Wapenveld krijgt de komende jaren door de realisering van een aantal grote projecten veel kansen om de bestaande voorzieningen te behouden en de leefbaarheid te vergroten.
Er staan vier grote projecten op stapel:

  • De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
  • De ecologische verbindingszone Hattemer Poort
  • De herinrichting van het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfasbriek
  • De ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal.

Tevens is de gemeente Heerde bezig met het opstellen van een structuurvisie waarin toekomstige ontwikkelingen een plaats krijgen.
Dit was de reden voor drie Wapenveldse organisaties: de Stichting Recreatie Wapenveld, de Ondernemersvereniging en Dorpsbelangen om de krachten te bundelen en  een conferentie over de toekomst van het dorp Wapenveld te beleggen. Een van de inleiders was burgemeester Inez Pijnenburg, tevens voorzitter van de Stichting Apeldoorns Kanaal, die een enthousiasmerend betoog hield over een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal als onderdeel van de ontwikkeling en de toekomst van Wapenveld.
Voor verdere bijzonderheden zie www.wapenveld.nu

Afdrukken